Clothing Music Other Travel

I miss you Los Angeles

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Ny vecka och nya möjligheter! Hoppas allt är bra idag och att din helg varit bra. Har själv haft en bra helg som varit rätt lugn. Har haft en bra start på veckan. Började med ett bra möte i förmiddags och sen så lunchade jag med Christopher i Limhamn. Nu sitter jag och jobbar med Zutori och förbereder en annons som ska gå ut i en tidning som släpps i ca 14.000 ex. Spännande! Har en vecka framför mig där det är mycket som står på schemat och på söndag så bär det av till Lissabon. Ska bli riktigt nice att dra iväg och extra kul att åka till ett ställe som man aldrig besökt förut! På tal om att resa och uppleva saker. Saknar LA extremt mycket just nu! Kärleken jag fått för den staden är obeskrivlig. Ett ställe som betyder riktigt mycket för mig. Tanken var att åka dit nu i höst ju och fortsätta musikutbildningen som jag påbörjade förra hösten men får skjuta upp det lite då det är så mycket som händer just nu. Räknar med att besöka LA nästa år istället för denna hösten. Har det som mål att åka dit minst en gång om året. Jag vet inte om jag kommer kunna släppa Sverige helt och hållet för jag älskar Sverige för mycket men att resa eller att tillbringa en längre tid utomlands på något ställe ger mig extremt mycket (framför allt Los Angeles då i åtanke). Ska dock inte avskriva det helt att jag kan tänka mig bo i Los Angeles, man vet aldrig vad som händer. Även korta visiter utomlands ger mig mycket. Alltid nice med miljöombyte. Var kommer all denna kärlek ifrån då till denna stad? Sedan jag var 14-15 år gammal så började jag få upp ögonen för Los Angeles och jag gillade tanken av vilka möjligheter där verkade finnas. Livsstilen tilltalade mig och möjligheterna. Sol varje dag, trevliga människor, något nytt att se och upptäcka varje dag i princip och musiken och klädbranschen har en naturlig plats där. 2013 var första gången jag besökte Kalifornien och det var ännu bättre än vad jag hade föreställt mig. Sedan dess är jag fast! Det känns som att jag även har en naturlig anknytning i och med kläderna och musiken. LA, hoppas vi ses snart!

New week and new opportunities! I hope everything’s fine with you today and that your weekend was good. I’ve had a nice weekend and it was really chill. I’ve had a good start of this week. I started off with a successful meeting this morning and then I had a lunch with Christopher in Limhamn. At the moment I’m working with Zutori and preparing for an ad that is going out in a paper that will be released in about 14.000 copies. Exciting! I have a lot on the schedule this week and on Sunday I’m going to Lisbon. It’s going to be really nice to get away a little bit and extra fun to go to a place I’ve never been to before! Speaking of travel and experiencing stuff. I miss LA so much right now! The love I’ve developed for that city is unconditionally. A place that means a lot to me. The idea was to go there again this fall and continue my music education that I started last fall but I have to postpone it a little bit since there’s so much going on right now. I’m counting on visiting LA next year instead of this fall. My goal is to visit Los Angeles at least once a year. I don’t know if I could leave Sweden fully because I love it to much here but to travel or spend a longer amount of time at some place gives me so much. I won’t say that I could not move to Los Angeles though, you never know what happens. Also short visits gives me a lot. Always nice to change environment for a bit. Where does this love for this city come from then? Since I’ve been 14-15 years old I got an eye for Los Angeles and liked the thought of what opportunities there seemed to be. The lifestyle got me. Sun everyday, nice people, something new to see and discover every day basically and the music and the fashion industry have a natural place there. 2013 was the first time I visited California and it was even better than I imagined. Since then I’m hooked! It feels like I also have a natural connection because of the clothing and the music. LA, I hope to see you soon!

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply