Other

International Women’s Day

International-Womens-Day

Idag är det den internationella kvinnodagen. Jämställdhet tycker man borde vara en självklarhet men tyvärr är det inte det år 2016 och att alla inte drar åt samma håll är sjukt.. Ägnar en extra tanke till alla kvinnor som lever i förtryck idag.

Today is the International Women’s Day. Equality should be an obvious thing but unfortunately it’s not even if we’re living in year 2016. That not everyone is heading the same direction is crazy..I’m giving an extra thought to every woman that is living in oppression today.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply