Other

Take action!

IMG_9622

God morgon! Dricker lite kaffe under tiden jag går igenom min mail. Hoppas allt är bra med dig idag. Själv är det bra här 🙂 “10 % är idén, 90 % är utförandet”. Något man hört vid många tillfällen och vilket faktiskt är väldigt sant. Jag har ett antal idéer nedskrivna i skrivande stund men givetvis går inte allt att utföras på en och samma gång utan man får ta en/två saker i taget så att det kan genomföras på ett bra sätt. Allt har sin gång och där kommer tid och tillfällen för att slutföra sina idéer och visioner. Nyckeln är tålamod vilket jag själv måste bli ännu bättre på haha. Jag kan bli otålig men det tyder på en stark vilja och ambition också. Läste senast nu under morgonen där det var någon som undrade “hur startar jag? Hur gör jag?”. Där finns inget facit eller rätt svar där. Du kommer finna din väg. Varje historia är unik och varje fall är unikt. Det viktigaste är bara att göra det och i princip “slänga” sig ut och ta en risk, annars kommer du aldrig vinna. Det är exakt det jag gör just nu, slänger mig ut. Har länge haft många idéer och visioner men inte utforskat och tänkt alldeles för mycket. Men så är inte fallet längre utan jag tänker förverkliga mina mål! Ha en bra dag 🙂

Good morning! I’m drinking some coffee while I’m reading my e-mails. I hope everything’s great with you today. Myself is doing fine 🙂 “10% is the idea, 90% the execution”. Something I’ve heard many occasions and it’s so true. I have a lot of ideas written on paper but of course it’s difficult to execute all of them at the same time. You have to take one/two things at a time so you can do things in a good way. Everything has its time and eventually you’ll be able to execute all your ideas and visions. The key is patience and I have to get better at that haha. I can get impatient but that also shows a strong will and ambition. I read during this morning where there were someone who wondered “how do I start? How do I do?”. There is no right answer on that type of questions. You will find your way. Every story is unique. The most important thing is just to do it and just “throw” yourself out there and take a risk, otherwise you’ll never win. That’s exactly what I’m doing right now, throwing myself out there. I’ve had many ideas and visions for a while but I haven’t explored it and I’ve been thinking to much. But that is not the case any more because I am going to realize my goals! Have a great day 🙂

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply