Clothing

Decisions, decisions, decisions!

 

IMG_3882

Om det är en sak jag lärt mig inom klädbranschen så är det framförhållning. Känns konstigt att sitta och gå igenom kollektioner inför nästa år när där är så mycket som ska ske innan dess! Samtidigt skönt med framförhållningen. Sen det klassiska: beslut, beslut och åter beslut. Finns så mycket man vill ta in men samtidigt så gäller det att välja haha! Många nice grejer på ingång kan jag dock utlova!

If there’s one thing I’ve learned about this business is foresight. It feels weird going through collections for next year when there’s so much happening before that! But it’s also nice with the foresight. Then the classic stuff: decisions, decisions and more decisions. There’s so much you want to bring in but in the end you have to choose haha! A lot of nice things coming in, I can promise that!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply