Travel

Out in the woods – with no internet basically

IMG_4650

IMG_4660

IMG_4647

IMG_4696

IMG_4670

IMG_4648

IMG_4654

IMG_4690

IMG_4677

IMG_4671

IMG_4713

IMG_4673

IMG_4725

IMG_4707

Äntligen tillbaka till rutiner! Har varit ett antal dagars frånvaro här på bloggen pga olika anledningar. Det började med att jag blev sjuk några dagar efter att jag kom hem från Lissabon. Blev jätteförkyld, hostade slem och kände mig allmänt nere till följd av det. Hade noll energi. Sen vände det och gick åt rätt håll och då var det dags för att sticka till skogen och Brokamåla (nära Olofström, Blekinge). Jag, Nicke, Sohny, Tim och Martin (Tims vän) bokade denna stuga för ett antal månader sedan. Fiske stod på schemat och bara att få vara ute i naturen. Alla människor borde ta sig tiden och bara ge sig ut och koppla bort allt och bara leva i nuet. Vi stack upp dit i fredags på morgonen. Väl framme vid 12-tiden så lastade vi av allt och gick sedan ner till sjön. Det häftiga här är att man har hela sjön för sig själv när man hyr stugan och köper fiskekort. Man har även tillgång till båtar om man vill ge sig ut på vattnet, bastu, badtunnor och en liten grillplats med tak över huvudet. Första dagen var vi ute i ca sju timmar och dag två blev det tolv timmar. Det blev totalt 10 regnbågslaxar vilket får ses som fullt godkänt 🙂  Man var så sjukt trött båda kvällarna efter de långa dagarna vid sjön. Dessa dagar har gett mig ny energi och det var skönt att jag mer eller mindre inte hade någon signalstyrka i mobilen och bara kunde lägga den åt sidan för man kunde inte påverka det. Det är lätt att låta mobilen ta ens uppmärksamhet även om man är iväg på denna typen av aktiviteter så jag tyckte det var skönt haha. Kommer definitivt återvända hit, lär nog bli till våren!

Finally back to routines! I’ve been away from the blog some days due to different reasons. It started with me getting sick some days after that I got back home from Lisbon. I got a cold, coughed phlegm and I just felt very down because of that. I had zero energy. Then I got better and things turned around and it was eventually time to travel to the woods and Brokamåla (close to Olofström, Blekinge). Me, Nicke, Sohny, Tim and Martin (Tims friend) booked this cottage many months ago. We had fishing on the schedule and just to be out in the nature and enjoy it. All people should take some time off and just get out in the woods and just disconnect from everything and just live in the present. We drove up there in the morning this last Friday. We arrived at lunch and unpacked everything and then went down to the lake. The cool thing here is that you have the whole lake for yourself when you rent the cottage and buy fishing cards (access t0 fish in the lake). You also have access to boats if you want to go out on the water, sauna, hot tubs and a small fireplace with roof over your head. We were staying by the lake the first day for seven hours and our second day we stayed outside for about twelve hours. We caught 10 rainbow trouts which is fully approved 🙂 We were so d*mn tired the both nights after the long days by the lake. These days has given me new energy and it was so nice that I more or less didn’t have any reception to my phone and could just lay it to the side because I couldn’t affect anything. It’s easy to make the phone steal your attention even if you’re doing this kind of activities so I think it was nice haha. I will definitely return to this place, probably in the spring!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply